Internship Maramures - deadline 20 iulie 2017 - 23:59 internship.gov.ro


Guvernul României în colaborare cu Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna organizează în premieră, în anul 2017, programe de internship în afara capitalei, pe modelul Programului InternshipGovRo. Programele de internship din Maramureş şi Covasna îşi propun să ofere tinerilor şansa de a se familiariza cu activităţi specifice instituţiilor publice, să atragă tinerii specializaţi în marile centre universitare ale ţării spre localităţile de naştere şi să deschidă administraţia publică din teritoriu către noile metode de management public.
Formularul de înscriere la programele de internship organizate de Guvernul României în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/alte-oportunitati/ şi va putea fi completat până la data de 20 iulie 2017, ora 23:59.
Programul este destinat studenților și tinerilor absolvenți români cu vârsta de maximum 25 de ani la momentul începerii stagiului (24 iulie 2017). Rezultă de aici 3 criterii de eligibilitate ce trebuie întrunite cumulativ:
· cetățenia română;
· vârsta maximă admisă – data naşterii după 24 iulie 1991;
· calitatea de student/recent absolvent a unei universităţi din România sau din străinătate.
Pe lângă acestea, participanţii la programele de internship din Covasna şi Maramureş trebuie să îndeplinească cerinţele specifice instituţiei-gazdă pentru care candidează, în materie de pregătire academică şi competenţe lingvistice şi digitale şi să nu fie încadraţi pe piaţa muncii.
Ediţia 2017 a Programelor de internship din Covasna şi Maramureş se va derula timp de două luni în intervalul 24 iulie – 22 septembrie.
Principalele motive pentru care tinerii ar trebui să se înscrie în acest program de internship:
• Dincolo de activitatea zilnic desfășurată în instituțiile publice participante menită a familiariza stagiarii cu provocările din sistemul public, stagiarii au oportunitatea de a se deplasa la Bucureşti pentru a participa la întâlniri și discuții cu miniștri, înalți oficiali ai statului și reprezentanți diplomatici ai altor state la București. Vor întreprinde vizite comune la alte entități ale statului și vor lucra individual și în comun pentru a găsi soluții inovatoare pentru problemele specifice administraţiei publice.
• După cele două luni, absolvenţii vor primi un certificat din partea organizatorilor şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului instituţional de practică care să ateste participarea lor şi abilităţile deprinse în cadrul stagiului.
• Absolvenţii se vor alătura unei comunități alumni de lideri emergenți şi vor putea continua interacțiunea profesională și personală inclusiv după finalizarea stagiului.
Cele patru poziții disponibile la nivelul Instituției Prefectului – Județul Maramureș se află în următoarele departamente: Serviciul Verificarea Legalității, Aplicarea Actelor Normative și Contencios Administrativ (1 poziție); Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică și Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate (2 poziții); Cancelaria Prefectului (1 poziție).
Având în vedere că întreaga procedură de aplicare se va derula online, prin intermediul platformei http://internship.gov.ro, nu există costuri pentru înscriere. Participarea la programul oficial de Internship al Guvernului se realizează în baza unei convenţii încheiate între cele două părţi. Stagiarii care îndeplinesc cu succes activitățile din cursul celor două luni ale programului vor primi un certificat nominal care să ateste participarea lor în program. De asemenea, stagiarii vor putea solicita scrisori de recomandare din partea instituțiilor în care au desfășurat stagiul de internship. Participanţii la programele de internship din Covasna şi Maramureş nu sunt plătiţi.
După transmiterea cu succes a formularului online, candidații trebuie doar să aștepte. Odată cu trecerea termenului-limită pentru înscrieri, urmează o etapă de evaluare a candidaturilor, iar apoi candidații vor fi înștiințați dacă aplicațiile au fost admise în etapa următoare a procesului de selecție.
Odată realizată această evaluare, urmează etapa următoare a selecției, alcătuită din două probe: un test online cu întrebări de inteligență și de cunoștințe privind organizarea constituțională a statului (a se vedea Constituția României) și, respectiv, interviul, care va avea loc, de asemenea, online.
Selecția candidaţilor va fi realizată de către o comisie mixtă alcătuită din reprezentanți ai echipelor de organizare și reprezentanţi ai Instituției Prefectului.
Programele de internship organizate în Maramureş şi Covasna se înscriu în ansamblul angajamentelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, prin punctul 6 şi punctul 15 ale capitolului Politici în domeniul educaţiei din Programul de Guvernare 2017-2020, „dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship” ca măsură pentru crearea de cetăţeni activi pe piaţa muncii, şi „valorificarea potenţialului absolvenţilor de învăţământ superior şi cercetătorilor din diaspora”. De asemenea, Guvernul României va sprijini prin Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului procesul de reglementare a organizării şi desfăşurării programelor de internship în România.
Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013 cu 25 de interni care au parcurs acest Program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. În anii următori, Programul a fost extins succesiv la nivelul ministerelor și instituțiilor subordonate, astfel încât, aflat în pragul celei de-a cincea ediţii, în rândul absolvenţilor Programului InternshipGovRo se numără 684 de tineri.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

❤️𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒔𝒕𝒊𝒕̦𝒊𝒊 𝒅𝒊𝒏 𝑴𝒂𝒓𝒂𝒎𝒖𝒓𝒆𝒔̦: 𝑪𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒆 𝒂𝒖 𝒗𝒊𝒔𝒆𝒍𝒆?❤️

Azi mi-am luat o palma !

funny weekend de Romania