Caracter din temelie – AIA Proiect

Indiferent de locul pe care îl are fiecare în viață, există  pentru fiecare un loc numit acasă. Casa, văzută după un raționament matematic nu este decât un conglomerat de forme cu diversă textură, mărime, duritate, încropite prin structură cu destinații multiple.


Nevoia omului de adăpost a evoluat odată cu trecerea de la o epocă la alta, în funcție de condițiile climatice și geografice precum și formele elementare de organizare umană. Munca a reprezentat un factor cheie în progresul omenirii, astfel trecutul glorios al vechilor construcții antice a devenit reper de identitate în istoria civilizațiilor. Câteva construcții din cele șapte minuni ale lumii au fost închinate zeilor și regilor. Palate cu grădini suspendate, piramidele din Egipt, temple au fost ridicate pentru a dăinui peste milenii.

Organizarea oamenilor în locurile prielnice dezvoltării economice propulsează relațiile de comerț, diviziunea muncii. Pe de altă parte progresul tehno-industrial a facilitat o parte a muncii făcute de om. În acest mod s-au putut valorifica resursele.

Conturarea uneia dintre cele mai răspândite teorii social-economice și anume a contractului social propulsează ideea binelui comun, fundamentală dreptului civil. Oamenii astfel devin conștienți de impactul acțiunilor proprii, modificarea spațiului, producția și/sau îmbunătățirea condițiilor de viață. Construcțiile civile, construcțiile industriale și cele agricole constituie principalul factor în organizarea spațiului și a activităților economice. Știința și educația devin un liant al progresului.

Birou de proiectare si servicii
Trecerea de la nivelul macro a înțelegerii empirice în domeniul construcțiilor o vom transpune prin prezentarea generală de proiecte case.

În acest scop AIA Proiect deține un vast portofoliu de servicii profesioniste furnizate de către experți în domeniile: proiectare, amenajare, reamenajare, renovare, audit energetic, cadastru, urbanism, consultanță și asistentă pe întreaga durată a lucrărilor. Pentru început spațiul destinat viitorului imobil poate fi închiriat, ipotecat, cumpărat sau se poate afla deja în proprietatea clientului. De aici proiectul se va iniția conform prevederilor legale în vigoare.

În prezent, construcția unei case devine un obiectiv major pentru familiile din Romania, chiar dacă trăiesc sau profesează în străinătate. Investițiile în terenuri sau bunuri imobiliare aduc cu sine un grad de risc sau în condițiile prielnice pieței, siguranță financiară. Procesul de construcție a unei case se divide între partea birocratică și demararea construcției propriu zise.

Certificatul de urbanism este un prim act unui dosar de imobil. Prin acest act autoritatea publică locală reglementează regimul tehnic, economic și juridic care trebuie respectat pentru a fi în conformitate cu normele planului general de urbanism. Adică, entitatea publică sugerează modul în care ar trebui să se încadreze construcția în teren, orientare stradală, cotă de ocupare a terenului, respectarea sectorului cadastral ș. a.

O altă etapă, la fel de importantă, o reprezintă autorizația de construcție. Acesta se eliberează de către primărie după prezentarea unui pachet complex de acte, care va conține obligatoriu proiectul tehnic al construcției, întocmit doar de un arhitect. Aici se vor include avizele de mediu, planșe reprezentative, certificate pentru utilități specifice normelor de urbanism.

Evaluarea costurilor de construcție se va stabili de către un evaluator ANEVAR. Misiunea principală a reprezentantului ANEVAR-Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, este de a furniza rapoarte financiare prin analizarea datelor. Aici se încadrează o serie de factori pentru a stabili valoarea impozabilă a imobilului pentru raportarea financiară. Evaluatorul va aborda un imobil conform pieței, capitalului sau costul construcției, în condițiile în care obiectul contractului va fi ulterior vândut sau asigurat în favoarea unei entități terțe ș.a. Prin acest audit se urmărește menținerea în permanență a unei valori obiective conforme pieței precum și normelor juridice. Certificatul tehnic al unui proiect de casă obligatoriu va conține datele despre proiectant, verificatori autorizați ai proiectului, executantul lucrărilor, corpul experților tehnici și date despre începerea lucrărilor. În ultimă fază partea birocratică se va încheia cu înscrierea acestui proiect casă în registrele funciare, astfel pentru a intra în posesia titlului de proprietate.


De aici mai departe se va pune accentul pe o structură rezistentă în toate aspectele procesului de construcție. Creșterea verticală a pereților precum și delimitarea etajelor trebuie coordonată conform rețelelor de termoficare sau energie electrică. Acoperișul este altă piesă de rezistență în construcția unei case. Acesta poate fi executat sub diverse forme sau cu destinații specifice – tip mansardă, predestinat pentru panouri solare ș.a. Terenul aferent constituie cartea de vizită a casei. Peisagistica este în acest caz o formă de creație menită să transforme spațiul, realizând o legătură organică între interiorul și exteriorul casei. Naturalețea formelor este o componentă fundamentală pentru a reda structură, volum și perspectivă spațiului.

Secolul XXI încă numit secolul „vitezei” se orientează cu pași mai puțin rapizi pentru a fi numit secolul „sustenabilității” în condițiile în care exploatarea materialelor în Romania nu este reglementată de norme sau prevederi legale iar indicii de poluare bat alarma. Datoria profesioniștilor din domeniul construcțiilor este de a oferi soluții complete pentru spații eficiente, ergonomice cu utilizare preponderentă a materialelor Eco Friendly.


Acest articol a fost scris pentru concursul SuperBlog2017 și sper că va fi la fel de util pentru voi precum a fost pentru mine, pentru că am descoperit enorm de multe detalii pe care nu le cunoșteam înainte de a mă apuca de scris.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

❤️𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒔𝒕𝒊𝒕̦𝒊𝒊 𝒅𝒊𝒏 𝑴𝒂𝒓𝒂𝒎𝒖𝒓𝒆𝒔̦: 𝑪𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒆 𝒂𝒖 𝒗𝒊𝒔𝒆𝒍𝒆?❤️

Azi mi-am luat o palma !

funny weekend de Romania